اضف ايمايلك لتصلك اخر الاخبار

الرئيسية جديد موقع المورسات
                 
                                                                                                     
last version
                                                                                                    2017/07/03
                                                                                              upsilon_070317.zip
                                                                                               sigma_070317.zip
                                                                                              
      last version
                                                                                                      2017/06/29
                                                                                                    rho_062917.zip
                                                                                                ukdah_062917.zip
                                                                                                hydra_062917.zip
                                                                                                  enif_062917.zip
                                                                                             denebola_062917.zip
                                                                                               cygnus_062917.zip
                                                                                             bellatrix_062917.zip
                                                                                     
 SAIPH Firmware
                                                                                                        Attention
Si la version du firmware de votre boîte est plus récente
 que celle de saiph_051517.zip [10,447 KB],
vous pouvez télécharger la dernière.
  Sinon, vous devez mettre à jour saiph_051517.zip [10,447 KB]
     d'abord, puis la dernière
                                                                                               saiph_051517.zip
                                                                                               saiph_062717.zip